Brannstasjoner i Hvaler kommune

Fra 01.04.07 er Hvaler brann- og feiervesen med alle funksjoner underlagt Fredrikstad Brann- og Redningskorps. Mannskapene og utstyret i Hvaler blir som før, med brannstasjon på Hauge og i Skjærhallen.

Fredrikstad brann og redningsvesen

Hvaler brannvesen

Skjærhallen brannstasjon 2005

Hauge brannstasjon 2005