Brannstasjoner i Trondheim kommuner

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er lokal faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner, og har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. 

Det er 13 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, hvorav ti er bemannet med innkallingsmannskaper.

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Trondheim hovedbrannstasjon 2007

Ranheim brannstasjon 2014

Sandmoen brannstasjon 2014

Havnestasjonen 2014

Trondheim brannstasjon Øst 2007 - Nedlagt

Trondheim brannstasjon Syd 2007 - Nedlagt

 

Byneset brannstasjon 2007 - Nedlagt