Brannstasjoner i Kongsberg kommune

Kongsberg Brann- og redningstjeneste har 62 ansatte og 2 brannstasjoner. Hovedstasjonen ligger sentralt i Kongsberg og bistasjonen på Hvittingfoss. Kongsberg Brann- og redningstjeneste dekker kommunene, Kongsberg, Hof og Lardal.

Hovedstasjonen har døgnkontinuerlige vaktstyrke som består av ett overbefal og et vaktlag bestående av utrykningsleder (brannmester) og 4 brannkonstabler. To personer er støttestyrke, disse har hjemmevakt og blir kalt inn ved behov. Hovedstasjonen dekker Kongsberg by, samt områdene Jondalen, Saggrenda, Meheia, Skollenborg, Efteløt og Passebekk.

Hvittingfoss brannstasjon har vaklag i hjemmevakt. Hver vaklag består også her av utrykningsleder (brannmester) og 4 brannkonstabler, med 4 delt-vakt. Hvittingfoss brannstasjon dekker området Hvittingfoss, samt Hof og Lardal kommuner.

Overordnet vakt rykker ut til hele ansvarsområde.

 

 

 

Kongsberg brann og redningstjeneste

Kongsberg brannstasjon 2004

Hvittingfoss brannstasjon 2011

Hvittingfoss brannstasjon bakside 2011

Hvittingfoss brannstasjon 2004 - Nedlagt