Brannstasjoner i Solund kommune

Beredskap for slokking og redning ved brann og ulykke er ivareteke med eit deltidsmannskap på tilsaman 22 personar. Solund kommune har hovedbrannstasjon på Hardbakke og depot i Hjønnevåg i Ytre Solund.

Solund brannvesen

Hardbakke brannstasjon 2007

Hjønnevåg brannstasjon 2007