Brannstasjoner i Gloppen kommune

Brannberedskap
Gloppen kommune har brannstasjonar i Sandane: 20 brannmannskaper, 2 brannbiler, 1 redningsbil og 1 tankbil. Hyen: 10 brannmannskaper 1 brannbil og 1 redningsbil. Byrkjelo: 12 brannmannskaper, 2 brannbiler.
                                     
                                      Gloppen brannvesen

Sandane brannstasjon 2008

Hyen brannstasjon 2008

Byrkjelo brannstasjon 2008

Byrkjelo brannstasjon 2007