Brannstasjoner i Sula kommune

Brann- og redningsberedskap for Langevåg/ Fiskarstrand er lokalisert til brannstasjonen i Djupdalen i Langevåg. Brannberedskap for Indre Sula (grense i Raudåna) dekkes fra Spjelkavik brannstasjon (samarbeidsavtale med Ålesund brannvesen KF).

Sula brann og redningsvesen

Langevåg brannstasjon 2007