Brannstasjoner og depoter i Kautokeino kommune

Brannvesenet i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune er organisert med brannsjef, varabrannsjef, 3 befal og 22 mannskaper. Av mannskapene er 15 tilknyttet Kautokeino brannstasjon og 7 tilknyttet Máze branndepot. 

Kautokeino brannvesen

Kautokeino brannstasjon 2012

Masi branndepot 2012