Brannstasjoner i Drammen kommune

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Totalt i utrykningsseksjonens hel- og deltidsstyrke er det ca.135 medarbeidere. Heltidsstyrkens 64 mannskaper er organisert i 4 vaktbrigader ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen.

Deltidsstyrken med totalt ca. 120 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjoneneLier (Sylling), Sande, Svelvik, Hokksund, Prestfoss, Eggedal og Krødsherad.

Drammens- regionens brannvesen IKS

Drammen brannstasjon 2011

Drammen brannstasjon 2004

Drammens første brannstasjon 2011 - Nedlagt 

  •  I 1865 ble den første brannstasjonen oppført i Gropa, Øvre storgate 67. Dette var byens brannstasjon da den store bybrannen brøt ut 12.juli 1866. Drammens første brannkorps hadde 18 fast ansatte.