Brannstasjoner i nye Drammen kommune

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

Nedre Eiker og Svelvik kommuner ble slått sammen med Drammen og ble til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og ble Norges 7. største kommune i folketall.

Beredskapsavdelingen består av mannskap som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier. Totalt i utrykningsseksjonenes hel- og deltidsstyrke er det ca. 160 motiverte medarbeidere. Heltidsstyrkens 62 mannskaper er fordelt på brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen. Deltidsstyrken med totalt ca. 95 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjonene i Eggedal, Prestfoss, Noresund, Sylling, Svelvik og Hokksund.

Heltidsstyrkens 64 mannskaper er organisert i 4 vaktbrigader ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen.

Deltidsstyrken med totalt ca. 100 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjoneneLier (Sylling), Svelvik, Hokksund, Prestfoss, Eggedal og Krødsherad.

Drammens- regionens brannvesen IKS

Drammen brannstasjon 2004

Drammen brannstasjon 2011

Mjøndalen brannstasjon 2005

Vestfossen brannstasjon 2005 - Nedlagt

Svelvik brannstasjon 2004

Drammens første brannstasjon 2011 - Nedlagt 

  •  I 1865 ble den første brannstasjonen oppført i Gropa, Øvre storgate 67. Dette var byens brannstasjon da den store bybrannen brøt ut 12.juli 1866. Drammens første brannkorps hadde 18 fast ansatte.
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)