Brannstasjoner i Hemne kommune

Hemne brann-og redningsvesen er et deltidsbrannvesen. Innsatsstyrken består av 4 befal som går i en firedelt vaktordning året rundt, og 16 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Mannskapene er igjen delt inn i lag med hver sin utrykningsleder, sjåfør og røykdykkere.

Hemne brannvesen

Kyrkseterøra brannstasjon 2009

Kyrkseterøra tankbilstasjon 2012

  • Foto: Jørgen Sæther