Brannstasjoner og depoter i Hemnes kommune

  • Utrykningsstyrken består av i alt 28 deltidsmannskaper hvor 14 er tilknyttet brannstasjonen i Korgen og 14 brannstasjonen på Hemnesberget . Av disse skal det være 4 utrykningsledere og minst 5 røykdykkere ved hvert av korpsene.
  • Vaktberedskapen består av overordnet befal i døgnkontinuerlig vaktordning. Utrykningsledere har hjemmevaktordning fra ca. 15. mars til ca 15. september. Mannskapsvakt (3 mann) ved hver stasjon har hjemmevakt i høytidshelger og i helger i sommerferietiden.

Hemnes brannvesen

Korgen brannstasjon 2007

Hemnesberget brannstasjon

Finneidfjord branndepot

Bleikvassli branndepot