Brannstasjoner i Bykle kommune

Setesdalen brannvesen IKS består av kommunene, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Iveland og Bykle.

Det er 8 brannstasjoner, Evje brannstasjon, Byglandsfjord brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon, Rysstad brannstasjon, Bykle brannstasjon, Hovden brannstasjon og Iveland brannstasjon. Det er også 1 depot, Vatnestrøm

 

                

Setesdal brannvesen IKS

Bykle brannstasjon 2012

Bykle brannstasjon 2004

Hovden brannstasjon 2012

Hovden brannstasjon 2004

Hovden gamle brannstasjon 2012 - Nedlagt