Brannstasjoner i Snåsa kommune

 

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik, Verran og Osen kommuner.  Det er 8 brannstasjoner og 2 depoter.  

Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depoter i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

 

Snåsa er organisert med 16 deltidsmannskaper med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Brannvesen Midt IKS

Snåsa brannstasjon 2014

Snåsa brannstasjon 2007 - Nedlagt