Brannstasjoner i Bardu kommune

Bardu brann og redning er et kassernert brannvesen hvor brannstasjonen til enhver tid er bemannet med mannskaper til å betjene en førsteutrykning. Bardu brannvesen består av en brannsjef, fire formenn, en feier og 11 innkallingsmannskap, samt åtte soldater. I tillegg inngår brannsjef samt feier innenfor den normale arbeidstiden. Ut over dette har vi i tillegg innkallingsmannskaper som bærer personsøker.

Bardu brann og redning

Setermoen brannstasjon 2011