Brannstasjoner i Narvik kommune

Ofoten Brann IKS består av kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. Beredskapsavdelingen i Ofoten Brann IKS er den største avdelingene og teller rundt 90 mannskaper. Det er brannstasjoner/depoter i Narvik, Bjerkvik, Ballangen, Kjøpsvik, Drag og Storjord.

Ofoten brann IKS

Narvik brannstasjon 2005

Bjerkvik brannstasjon 2011

Bjerkvik brannstasjon 2005