Brannstasjoner og depoter i Træna kommune

Træna brannvesen har 17 mannskap i deltidsstillinger. 

Mannskapene er fordelt ved et depot i Selvær med 4 mannskap og 1 utrykningsleder og på Husøy har vi brannstasjon med 10 mannskap og 2 utrykningsledere.

Træna brannvesen

Husøy brannstasjon

Selvær branndepot