Brannstasjoner i Osterøy kommune

Brannmannskapene er ansatt på deltid, med frivillig hjemmevakt og plikt til å bære personsøker. Ved høytider og fellesferie kan det være aktuellt med pålagt vaktberedskap. Det er 5 brannstasjoner i Osterøy kommune.

Osterøy Brann - Redning

Lonevåg brannstasjon 2007

Fotlandsvåg brannstasjon 2007

Valestrandsfossen brannstasjon 2007

Haus brannstasjon 2010

Bruvik brannstasjon 2007

Haus brannstasjon 2007 - Nedlagt