Brannstasjoner og depoter i Luster kommune

Mannskapene ved Gaupne hovedstasjon,Luster og Hafslo lokalstasjonar utgjør beredskaps-avdelinga, som er på totalt 32 personer. På Veitastrond er det et depot. Alle mannskapa er i Luster brannvesen er deltidsmannskap.

Etter et omfattande utredningsarbeid og vedtak i kommunestyrene er det nå klart: Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Balestrand vil fra 01.01.11 etablere et felles brann- og redningsselskap - Sogn brann og redning IKS.

Sogn brann og redning IKS 

Luster brannvesen

Gaupne brannstasjon 2011

Luster brannstasjon 2008

Hafslo brannstasjon 2008

Veitastrond branndepot 2008