Brannstasjoner i Indre Fosen kommune

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er lokal faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner, og har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. 

Det er 13 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, hvorav ti er bemannet med innkallingsmannskaper.

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Rissa brannstasjon 2009

Stadsbygd brannstasjon 2009

Stjørna brannstasjon 2009

Leksvik brannstasjon 2009

Vanvikan brannstasjon 2009