Brannstasjoner i Lenvik kommune

Lenvik brann og feiervesen er et deltidskorps, med 6 stasjoner og 70 deltidsansatte. Administrasjonen består av 3 årsverk, fordelt på Brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Hovedstasjonen

På Finnsnes består hjemme vaktstyrken av overbefal, (brannsjefen eller den som er stedfortreder) en utrykningsleder samt 4 brannkonstabler.

Rossfjordstraumen, Gibostad, Botnhamn, Fjordgård og Husøy har 10 brannkonstabler på hver stasjon. Disse har ikke hjemmevakt, men møter på alarm ved behov.

Lenvik brannvesen

Finnsnes brannstasjon 2011

Rossfjordstraumen  brannstasjon 2011

Gibostad brannstasjon 2011

Botnhamn brannstasjon 2011

Fjordgård brannstasjon 2011

Husøy brannstasjon 2011

Rossfjordstraumen brannstasjon 2011 - Nedlagt