Brannstasjoner i Melhus kommune

 

Gauldal Brann og Redning IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus kommuner.

Beredskapsavdelingen er lokalisert og bemannet med deltidsansatte mannskaper;
 
Brannstasjon Sted Antall mannskaper
1 Melhus 16
2 Lundamo 10
3 Hølonda (Gåsbakken og Korsvegen) 15
4 Støren 16
5 Singsås 10
6 Budal 10
7 Soknedal 10
 

Gauldal brannvesen

Melhus brannstasjon 2007

Lundamo brannstasjon 2007

Gåsbakken brannstasjon 2009

Korsvegen brannstasjon 2009