Brannstasjoner i Nes kommune

Nedre Hallingdal brann og redningstjeneste består av kommunene Nes i Hallingdal og Flå. Det er 2 brannstasjoner i området, Nesbyen og Flå.

Nedre Hallingdal brann og redningstjeneste

Nesbyen brannstasjon 2012

Nesbyen brannstasjon 2004