Brannstasjoner i Ulstein kommune

Brannstasjonen i Ulstein er delvis bemanna med brannmester og feier på dagtid. Beredskapen baserer seg på døgnkontinuerlig hjemevakt med fire mann på hvert lag + befal.

Ulstein brannvesen

Ulstein brannstasjon 2008