Brannstasjoner i Askøy kommune

Døgnkassernert med 4 mann, samt tankbilsjåfør og befal på hjemmevakt.

Askøy brann og redningsvesen

Askøy brannstasjon 2005 - Nedlagt