Brannstasjoner og depoter i Molde kommune

Innsatsstyrke i forbindelse med brann og andre akutte ulykkessituasjoner i Molde samt deler av kommunene Aukra, Fræna og Nesset

Molde brannvesen

Molde brannstasjon 2007

Skåla (Røvika) brannstasjon 2007

Kleive brannstasjon 2007

Sekken branndepot

Molde brannstasjon - Nedlagt