Brannstasjoner og depoter i Levanger kommune

Levanger og Verdal brannvesen har slått seg sammen og dannet, Innherred samkommunens brann- og feiervesen. Innherred samkommunens brann- og feiervesen har brannstasjoner på følgende steder; Levanger, Ytterøy og Verdal.

 

Levanger brannstasjon har:                                                                  Ytterøy Lokalstasjon har:

§  20 mann fordelt på 4 lag à 5 mann.                                                           §  11 mann som er ansatt på deltid uten fast vaktordning.

§  5 mann dagkasernert under ordinær arbeidstid på heltid.

§  15 mann ansatt på deltid med fast vaktordning med dreiende vakt.

 

Innherred brann og redning

Levanger brannstasjon 2007

Ytterøy branndepot