Brannstasjoner i Sømna kommune

Brannvesenet i Sømna består av 16 personer som er utrykningspersonell.

Sømna brannvesen

Sømna brannstasjon 2014

Sømna brannstasjon 2007