Brannstasjoner og depoter i Kåfjord kommune

Kåfjord brannvesen

Olderdalen brannstasjon 2016

Manndalen/Løkvoll brannstasjon 2016

Birtavarre branndepot 2016

Olderdalen brannstasjon 2016 - Nedlagt