Brannstasjoner og depoter i Karasjok kommune

Brannstasjonen ligger sentralt i tettstedet. Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 84. Dekningsområdet er hele Karasjok kommune. Deltidsbrannvesenet oppfyller kravene i dimensjoneringsforskriften.Utover minstekrav har kommunen etablert røykdykkertjeneste og rullerende hjemmevaktordning for utrykningsledere. Brannordningen er ikke fullført. Depot i Jergul er ikke etablert.
 
Det er etablert bistandsavtale med Enare og Utsjok kommuner i Finnland. Utsjok kommunes brannkrops i Karigasniemi er godkjent som førsteinnsatsstyrke til Gensen området(Dorvonjárgá). 
 

 

Karasjok brannvesen

Karasjok brannstasjon 2012