Brannstasjoner i Storfjord kommune

Utrykningsavdelingen har to stasjoner. Hovedstasjonen på Hatteng har 3 biler stasjonert og 11 på deltids- og 1 fast ansatt.

I Skibotn er det 1 bil og 4 mann stasjonert på deltid, fortiden leies det garasjeplass i en nedlagt bensinstasjon.

Storfjord brannvesen

Hatteng brannstasjon 2010

Skibotn brannstasjon 2016

Skibotn brannstasjon 2010 - Nedlagt