Brannstasjoner og depoter i Lurøy kommune

Brannvesenet har i alt 5 stasjoner med totalt 31 brannkonstabler. Brannstasjoner/depot er det på Lovund, Sleneset, Onøy, Aldersundet og Kvina.

Lurøy brannvesen

Kvina brannstasjon 2007

Aldersundet branndepot 2007

Sleneset brannstasjon

Lurøy brannstasjon

Lovund brannstasjon