Brannstasjoner i Ørland kommune

Fosen brann og redningstjeneste IKS eies av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Brannvesenet har 8 branntasjoner som det knyttet beredskapsutstyr og mannskap til , og flere utstyrsdepot ute i bygdene.

Det er brannstasjoner på tettstedene Brekstad, Botngård, Årnes (Åfjord), Roan, Storfosna, Lysøysund, Stokksund og Bessaker. 

Brekstad Brannstasjon:
Brekstad er hovedstasjonen for FBRT og er lokalisert på Brekstad. Her sitter også administrasjonen. Stasjonen er sentralt plassert.  
Administrasjon            Brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap
Feier                            1 feier Ørland , 1 feier Bjugn
Mannskap:                   11 brannmannskp
Bilmateriell:                  1 kommandobil, 1 mannskapsbil, 1 redningsbil (garasjert ØHF)
Røykdykkertjeneste: Ja
 
Storfosna Brannstasjon + depot Kråkvåg
Stasjonen ligger ved tidligere Storfosna skole. I tillegg er det etablert et depot for utstyr på Kråkvåg.
Mannskap:                  4 Brannmannskap
Utstyr:                          Plassert på henger
Røykdykkertjeneste:   Nei

Fosen brann og reningstjeneste IKS

Brekstad brannstasjon 2009

Storfosna branndepot 2009

Kråkvåg branndepot 2009