Brannstasjoner i Gratangen kommune

Indre Sør-Troms Interkommunale Brann og Feiervesen (ISTBV) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Indre Sør-Troms Interkommunale Brann og Feiervesen har 3 brannstasjoner, Gratangen brannstasjon, Tennevoll brannstasjon og Sjøvegan brannstasjon.

Indre Sør-Troms brannvesen IKS

Gratangen brannstasjon 2011