Brannstasjoner i Salangen kommune

Indre Sør-Troms Interkommunale Brann og Feiervesen (ISTBV) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Indre Sør-Troms Interkommunale Brann og Feiervesen har 3 brannstasjoner, Gratangen brannstasjon, Tennevoll brannstasjon og Sjøvegan brannstasjon.

 

Sjøvegan Brannstasjon har en beredskapsstyrke på totalt 16 deltidsmannskaper.

Indre Sør-Troms brannvesen IKS

Sjøvegan brannstasjon 2011