Brannstasjoner i Flakstad kommune

Lofoten brann- og redningsvesen er produktet av en samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestvågøy kommune, Flakstad kommune og Moskenes kommune. 

Stasjonsstrukturen og mannskapsfordeling i beredskap er fordelt og plassert i egne distrikt og omfatter Vestvågøy (Stamsund og Leknes), Flakstad (Ramberg) og Moskenes (Sørvågen).

Lofoten brann og redning

Ramberg brannstasjon 2007

Ramberg brannstasjon 2007 - Nedlagt