Brannstasjoner i Enebakk kommune

 

Follo Brannvesen IKS (FBV) er et interkommunalt selskap som eies av Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, (tidligere Ski og Oppegård) og Ås kommuner.

 

Follo brannvesen IKS har 5 brannstasjoner Ski stasjon, Oppegård stasjon, Korsegården stasjonNesodden stasjon og 

Enebakk stasjon.

 

Follo brannvesen IKS

Enebakk brannstasjon 2017

Enebakk brannstasjon 2011 Nedlagt

Enebakk brannstasjon 2005