Brannstasjoner og depoter i Kvinesdal kommune

Brannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap som omfatter brannvesenet i 9 kommuner i Vest Agder fylke. Brannvesenet Sør IKS har 15 brannstasjoner i sitt distrikt.

I regionen er det totalt 32 kjøretøy, herav - Konvensjonell brannbil med vanntank og pumpe med tilhørende utstyr:   15 stk. - Tankbiler:  6 stk. - Lift (snorkel):  1 stk. - Utstyrsbil:   1 stk.  

Resten av bilparken nyttes som vaktbil, feierbiler samt mannskapsbiler.

 

Brannvesen Sør IKS

Kvinesdal brannstasjon 2009

Kvinlog brannstasjon 2017

Kvinlog brannbil garasje 2015 - Nedlagt

Kvinlog branndepot 2005 - ombygget

Gamle Kvinesdal brannstasjon 2004 - Nedlagt