Brannstasjonen i Krødsherad kommune

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap og har det brannfaglige ansvaret for Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Sigdal, og Øvre Eiker kommuner.

 

Totalt i utrykningsseksjonens hel- og deltidsstyrke er det ca.135 medarbeidere. Heltidsstyrkens 64 mannskaper er organisert i 4 vaktbrigader ved brannstasjonene i Drammen og Mjøndalen.

 

Deltidsstyrken med totalt ca. 120 mannskaper er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjoneneLier (Sylling), Sande, Svelvik, Hokksund, Prestfoss, Eggedal og Krødsherad.

 

Krødsherad brannstasjonen ligger i Noresund, den er bemannet med totalt 16 mannskaper.
Stasjonen har mannskapsbil, tankbil og båt, tunnel- taurednings- og hurigfrigjøringskompetanse.

 

 

Drammenregionen brannvesen IKS

Noresund brannstasjon 2013

Noresund brannstasjon 2004