Brannstasjoner i Åmot kommune

Åmot brannvesen består av 21 mann: Brannsjef, vara brannsjef, 3 brannbefal, 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler.

Åmot brannvesen

Rena brannstasjon 2006

Rena brannstasjon 2009

Rena brannstasjon