Brannstasjoner i Gausdal kommune

Lillehammer Region brannvesen er i dag oppbygd etter en godkjent brannordning med felles brannberedskap for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Brannvesenet har 4 brannstasjoner.

En stasjon i Lillehammer med fast kasernert vakt.

To stasjoner i Gausdal (Segalstad Bru og Olstad) begge med deltidsmannskaper.

En stasjon i Tretten sentrum, med deltidsmannskaper.

Brannstasjonene overlapper hverandre og sideforflyttes etter behov. Brannvesenet er oppbygd etter en godkjent brannordning som deltidskorps og brannvesenet består av 25 mannskaper/røykdykkere og en skogbrannstyrke på 72 personer.

Lillehammer Region Brannvesen

Segalstad brannstasjon 2011

Segalstad brannstasjon 2006

Olstad brannstasjon 2010

Olstad brannstasjon 2006

Olstad brannstasjon - Nedlagt