Brannstasjoner i Horten kommune

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) er et brann-, rednings- og feiervesen eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. VIB har slokkeansvar i Holmestrand, Horten, Re, Færder (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommuner.

VIB har brannstasjoner på Kopstad, Horten kommune, på Borgheim, Færder kommune (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommune.

Vestfold interkommunale brannvesen

Kopstad brannstasjon 2010

Kopstad brannstasjon 2009

Horten brannstasjon 2004 - Nedlagt 2009