Brannstasjoner i Horten kommune

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) er et brann-, rednings- og feiervesen eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. VIB har slokkeansvar i Holmestrand, Horten, Re, Færder (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommune.

VIB har brannstasjoner på Kopstad, Horten kommune, på Borgheim, Færder) kommune (Nøtterøy og Tjøme) og Tønsberg kommuner.

Vestfold interkommunale brannvesen

Kopstad brannstasjon 2010

Kopstad brannstasjon 2009

Horten brannstasjon 2004 - Nedlagt 2009