Brannstasjoner og depoter i Bygland kommune

Setesdalen brannvesen IKS består av kommunene, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Iveland og Bykle.

Det er 8 brannstasjoner, Evje brannstasjon, Byglandsfjord brannstasjon, Bygland brannstasjon, Valle brannstasjon, Rysstad brannstasjon, Bykle brannstasjon, Hovden brannstasjon og Iveland brannstasjon. Det er også 1 depot, Vatnestrøm

Setesdal brannvesen IKS

Bygland brannstasjon 2012

Bygland gamle brannstasjon 2004 - Nedlagt

Bygland gamle brannstasjon 2009 - Nedlagt

Byglandsfjord brannstasjon 2004

Byglandsfjord brannstasjon - Nedlagt