Brannstasjoner i Våler i Solør kommune

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i MHBR med cirka 180 mannskaper, fordelt på 10 brannstasjoner og 2 depot. Hovedstasjonen ligger i Elverum og det er stasjoner i de andre eierkommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Folldal.

.

Midt Hedmark brann og redningsvesen IKS

Våler i Solør brannstasjon 2006