Brannstasjoner i Vestvågøy kommune

Lofoten brann- og redningsvesen er produktet av en samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Vestvågøy kommune, Flakstad kommune og Moskenes kommune. 

Stasjonsstrukturen og mannskapsfordeling i beredskap er fordelt og plassert i egne distrikt og omfatter Vestvågøy (Stamsund og Leknes), Flakstad (Ramberg) og Moskenes (Sørvågen).

Lofoten brann og redning

Leknes brannstasjon 2007

Stamsund brannstasjon 2007