Brannstasjoner i Namsos kommune

Beredskapsstyrken består av totalt 29 mannskaper.
Utrykningsstyrken består av:
- Overbefal, 4 stk,
- Utrykningsledere, 6 stk,
- Brannmannskaper, 11 stk,
- Reservemannskaper, 7 stk fra 110-sentralen

På dagtid er et vaktlag (3 mannskaper og 1 utrykningsleder) kassernert, og er til enhver tid utrykningsklar.
På kveld og i helger dekkes beredskapen av hjemmevakt (3 mannskaper og 1 utrykningsleder). Vaktlaget i hjemmevakt.

Namsos brannvesen

Namsos brannstasjon 2014

Namsos brannstasjon 2007 - Nedlagt