Brannstasjoner i Porsgrunn kommune

Porsgrunn brann- og feiervesen har tre brannstasjoner:

Hovedstasjon på Herøya, bistasjon i Brevik og bistasjon på Sandøya. Det er 39 heltidsansatte, 32 deltidsansatte og 2 feierlærlinger.

Beredskapsavdelingen består av kasernerte mannskaper ved Porsgrunn- og Brevik brannstasjon og deltidsansatte mannskaper ved Brevik- og Sandøya brannstasjon.

Avdelingen har en fire-delt vaktturnus og en fire-delt vaktordning for overordna vakt som er vakthavende brannsjef.

Det er en leder for beredskapsavdelingen på dagtid ved Porsgrunn brannstasjon for hele beredskapsavdelingen og en daglig leder på dagtid for Brevik- og Sandøya brannstasjon ved Brevik brannstasjon.

Porsgrunn kommune har 31 personer i skogbrannreserven fordelt på 5 roder, med tilsammen 31 personer. 

 

Porsgrunn brannvesen

Porsgrunn brannstasjon 2004

Brevik brannstasjon 2004

Sandøya brannstasjon 2006