Brannstasjoner i Austevoll kommune

Lokalisering av brannstasjoner og branndepot i Austevoll: Hovedbrannstasjonen ligger på Storebø. Det er også depoter i Bekkjarvik, Litlakalsøy og Møkster. Totalt er det 20 mann: 4 delt befalsvakt, (ukesvakt) 12 delt sjåfør vakt, (helgevakt).

Austevoll brannvern

Storebø brannstasjon

Bekkjarvik branndepot 2010 - Nedlagt

Littlakalsøy branndepot

Møkster branndepot