Brannstasjoner i Masfjorden kommune

Kommunen har i 3 brannstasjoner med 1-2 utrykkingsledere/nk og 10-12 konstabler på hver stasjon:
- Sandnes brannstasjon.
- Matre brannstasjon.
- Duesund brannstasjon.
Brannkorpset i kommunen består av 10-12 brannmenn på hver stasjon. Alle brannmenn går med lommemottakere.

Masfjorden brannvern

Sandnes brannstasjon 2007

Duesund brannstasjon 2007

Matre brannstasjon 2007