BRANNSTASJONER I TROMS

Troms er et norsk fylke som ble reetablert den 1. januar 2024 etter at Troms og Finnmark fylke ble oppløst fra samme dato. Fra 2020 og frem til 31. desember 2023 var Troms en del av sammenslåtte Troms og Finnmark fylke. Troms ligger mellom Nordland i sør og Finnmark i nordøst, og er det nest nordligste fylket i Norge.