BRANNSTASJONER I VIKEN 

Viken er et fylke i Norge etablert 1. januar 2020 som hovedsakelig består av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus (i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, og som har hovedsete i Oslo, som selv ligger utenfor fylket. Det tar navnet etter det historiske området Viken, som i vikingtid og tidlig middelalder omfattet områder på begge sider av Oslofjorden, men som fra senmiddelalderen har betegnet nordre Bohuslän. Fylket består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune i daværende Vestfold (nå Vestfold og Telemark), og Jevnaker og Lunner kommuner i daværende Oppland (nå Innlandet) ble slått sammen av Stortinget. Fylket grenser til Innlandet i nord, Vestfold og Telemark i sør og Vestland i vest.

Viken fylke utgjør ikke noe tradisjonelt geografisk område eller landskap i Norge, men hele fylket ligger innenfor det langt større historiske Akershus len og Akershus stiftamt, som i stor grad tilsvarte Østlandet. Viken fylke omfatter ikke Oslo, som helt siden middelalderen har vært administrasjonssenter i Akershus og som ligger sentralt i fylket. 1,2 millioner mennesker, eller rundt 25 % av Norges befolkning, bor i området. Fylkeskommunen har hovedsete i Oslo i Akershus fylkeskommunes tidligere lokaler.

Viken fylkeskommune må ikke forveksles med fylkesmannembetet, som er statens representant i fylkene. Fylkesmannen i Oslo og Viken har kontor i Moss, Drammen og Oslo.

Asker og Bærum brann og redning

Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS

 

 

Follo brannvesen IKS

Fredrikstad brann og redningskorps

Hallingdal brann og redningstjeneste IKS

Mosseregionens interkommunale brann og redning

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)