Brannstasjoner i Etne kommune

Etne brann og feiervesen

Etne brannstasjon 2005

Skånevik brannstasjon 2007